visitants

perfil del visitant

Responsables tècnics i de direcció d’empreses de paper, cartró i packaging.

Producció:  recursos informàtics, tractament de dades, recursos energètics, reciclatge i sostenibilitat.

Manteniment:  recanvis, enginyeries i solucions mecàniques.

Administració: software de gestió, recursos humans, estudis especialitzats, formació i borsa de treball.

Logística: gestió  de l’emmagatzemen, embalatge i transport de les mercaderies.

Disseny i fabricació

Innovació (R+D+I) i projectes

Pots acreditar-te directament a l’estand d’informació o bé sol·licitar l’acreditació ara

conferències

DIMECRES 23 DE MARÇ

09.30h – 11.00h
Sessió inaugural: El paper i el cartró: Cap on va el sector?
El sector del paper i el cartró està en transformació. Cap on va? Tendències, innovació, com s’han de reinventar les empreses, quines oportunitats de mercat hi ha, cap on hem d’anar i què ens obliga el mercat i la normativa.
Què estan treballant les grans empreses referents del sector i com hem d’orientar la nostra estratègia.

 

11.30h – 13.00h
El consumidor i les marques, cap on va el mercat?
La progressiva substitució dels envasos i embalatges de plàstic pels de paper i altres fibres està condicionant l’evolució del mercat. Les exigències de consumidors, tendències, modes, normativa…. horitzons que comporten canvis en la manera de fabricar, distribuir i presentar el producte per estar a l’alçada. Un entorn marcat també per les directives europees, el canvi climàtic i els ODS.

 

15.30h – 16.30h
Casos d’èxit en innovació en paper i cartró
El paper i el cartró, derivats i subproductes estan irrompent al mercat com a solucions innovadores alternatives al plàstic i altres materials de menor reciclabilitat. Coneixerem quatre casos empresarials innovadors que, treballant cel·lulosa, noves fibres vegetals, fangs, i donant nous usos al paper i el cartró, han elaborat productes i materials que comencen a tenir un lloc al mercat.

DIJOUS 24 DE MARÇ

09.30h – 11.00h
Investigació, nous materials, tractaments i processos
Resistència, impermeabilitat, tractaments barrera… Centres d’innovació i experts en investigació i nous tractaments exposaran nous materials, nous processos i tractaments del paper i el cartó per afrontar els reptes creixents i les futures aplicacions d’un material, el paper i el cartró, que va guanyant pes al mercat.

 

11.30h – 10.00h
Ecològic, biodegradable, compostable… Ecoetiquetes i certificacions
Les exigències dels clients, proveïdors i consumidors finals demanen al sector d el paper i el cartró certificar traçabilitat, propietats, la cadena de custòdia… Les ecoetiquetes i les certificacions esdevenen element clau en el negoci, cada vegada més, des del laboratori fins a la imatge d’empresa i com a estratègia de màrqueting.

LLISTAT D’EXPOSITORS 2018

BELLMER
CELPAP
AINTAS
ANDRITZ INGENIERIA, SA
IGCAR CHEMICALS, S.L
METSO ESPAÑA S.A
SOTGAR SYSTEMS, SL
FIRA D’IGUALADA
KEMIRA IBERICA S.A.
VOITH PAPER, S.A
TONIOLO IBERICA, SL
SERVISIMO, SL – AUDI
IDM TEST, Ingeniería y Desarrollo de Máquinas S.L
CLUSTERPAPEL
BTG ESPAÑA
REVISTA EL PAPEL
ENGINYERIA PAPERERA-CELBIOTECH-UPC-TERRASSA
GLV SWEDEN AB
NALCO ESPAÑOLA, S.L
GRUP AIR
FERPAL
KADANT
SANCHEZ & SANCHEZ CHEMICALS
ARCHROMA
SULZER PUMPS SPAIN S.A

BTF SYSTEM, S.L.
TECNIQ 2013 S.L
LEPAMAP-UNIVERISITAT DE GIRONA
AIRMATIC
TALLERS SOTERAS, SL
SAFEM
INFOEDITA COMUNICACIÓN PROFESIONAL S.L
AF INCEPAL, SA
ROQUETTE LAISA ESPAÑA, SA
OFICINA DE CAPTACIÓ D´INVERSIONS
CARDYFREN
ELM SL
VALMET
COMERCIAL BLAUTEC
INDUSTRIAS MOREO, S.A.
COPASA
HANNECARD
UNIO EMPRESARIAL DE L’ANOIA
GRUP TECSOLAR
ECOSTUDI
CONSULTORIA DE TECNOLOGIAS PAPELERAS S.L
NOVA MEVIR S.L
MUPAP INTERNACIONAL, SL